дастархан

 • 41ай — бағып отырсың ба? Не бітіріп отырсың д. м. – Оу, қораланып осы жерде а й б а ғ ы п о т ы р с ы ң д а р м а, бір баланың шөп түсіп кеткен көзін жаза алмасаңдар (Ж. Түменбаев, Қардағы із, 86). Ай батты. Көкжиектен асып, ай көрінбей кетті. Жаңа… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 42бойдақшай — зат. Басқа тамақ жоқ, тек қана шай д.м. Жігіттер ойнап күле отырып Есеннің қызыл шырайлы, ашаң жүзді келіншегінің «б о й д а қ ш а й ы н» қанып ішті (Ж. Тұрлыбаев. Семсер, 164). «Б о й д а қ ш а й» деп әлгінде дастарқан жайылғанда Есен өзі айтқан …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 43көмбе — зат. жерг. Тапа. Апам есік алдына көң жағып, к ө м б е г е нан пісіріп жатады (Б. Соқпақбаев, Балалық., 67). Арасына дала жуасын қосып, к ө м б е г е пісірген ақ нанның буын бұрқыратқан бойда алып кеп дастарханға қойды (Ж. Тұрлыбаев, Семмер, 173) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 44тоқкөңіл — зат. Көңілі тоқ, риза. Біз тым тым т о қ к ө ң і л, мамыражаймыз (О.Бөкеев, Қайдасың., 182). Жеңгесі т о қ к ө ң і л қалпы дастарханға барын төгіп салатын (Ж.Мусин, Туған үй., 114) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 4527 августа — Мусульманский праздник Лейлат аль Бараа Ночь Бараат Мусульманский праздник Лейлат аль Бараа Ночь Бараат (Ночь очищения от грехов). Бараат означает «непричастность», «полное отделение». По словам верующих, эту ночь… …

  Энциклопедия ньюсмейкеров

 • 46Мусульманский праздник Лейлат аль-Бараа – Ночь Бараат — Бараат в переводе с арабского означает непричастность , полное отделение , очищение . По словам верующих, эту ночь Всевышний создал специально для того, чтобы архангелы отчитались перед ним о своих деяниях. По народному мусульманскому поверью,… …

  Энциклопедия ньюсмейкеров

 • 47Мусульманский праздник Лейлат аль-Бараа – Ночь освобождения — Бараат в переводе с арабского означает непричастность , полное отделение , очищение . По словам верующих, эту ночь Всевышний создал специально для того, чтобы архангелы отчитались перед ним о своих деяниях. По народному мусульманскому поверью,… …

  Энциклопедия ньюсмейкеров

 • 48Мулдагалиев Д. — МУЛДАГАЛИ́ЕВ Джубан (1920–88), писатель, нар. писатель Казах. ССР (1985). Сб ки лирич. стихов; поэма Песня не умирает (1956) о Мусе Джалиле; лирико публицистич. поэмы Степной дастархан (1957), Я – казах (1964), Орлиная степь (1974),… …

  Биографический словарь

 • 49МУЛДАГАЛИ́ЕВ Джубан — Джубан (1920–88), писатель, нар. писатель Казах. ССР (1985). Сб ки лирич. стихов; поэма Песня не умирает (1956) о Мусе Джалиле; лирико публицистич. поэмы Степной дастархан (1957), Я – казах (1964), Орлиная степь (1974), Сель (1977). Гос …

  Биографический словарь